Na etapie budowy

 • Przewody powinny być układane prostopadle lub równolegle do ścian, nie jest zalecane układanie ich po skosach (bo tak najkrócej).
 • Przed wykuciem otworów na puszki elektryczne należy zastanowić się na jakiej wysokości w pomieszczeniach mają być gniazda (przeważnie 20-30 cm nad posadzką) oraz włączniki światła (przeważnie 120 - 140 cm nad posadzką).
 • Grubsze przewody warto układać we wcześniej przygotowanych bruzdach. Tak, aby nie wystawały zbytnio ponad ścianę. Może mieć to później znaczenie podczas wykonywania tynków. W miejscu wystających przewodów będzie cieńsza warstwa tynku, co może być później widoczne na ścianie.
 • Puszki elektryczne powinny być osadzone równo z warstwą tynku, a więc zalecane jest osadzać je dopiero podczas tynkowania. Wcześniej nie da się precyzyjnie stwierdzić czy ściana jest prosta i czy nie trzeba będzie jej równać tynkiem. Jeśli puszki zostaną osadzone przez elektryka na określonej głębokości i okaże się, że tynk będzie grubszy to może być później problem z montażem gniazd i włączników. Ekipy tynkarskie rzadko zgadzają się na to rozwiązanie i gdyby zapadła decyzja, że jednak elektryk będzie osadzał puszki, to koniecznie należy spytać tynkarzy jaka grubość tynku będzie na ścianach i na taką ilość milimetrów wysunąć puszkę ze ściany ... w razie gdyby okazało się, że puszka wyjdzie za głęboko to można dokupić specjalne dystanse, dzięki którym nie powinno być problemu z późniejszym montażem gniazd.
 • Układając przewody na posadzce należy umieszczać je w peszlach (rurkach) ochronnych.
 • Po wykonaniu całości instalacji koniecznie należy dokładnie sfotografować układ przewodów w każdym pomieszczeniu. Zdjęcia z pewnością przydadzą się w przyszłości. np chcąc zawiesić obraz w pokoju, będzie pewność gdzie można go umocować, tak aby nie przewiercić przewodów.

Propozycja organizacji skrzynki rozdzielczej

 • Całą instalację warto podzielić na kilka osobnych sekcji. Każdą podłączyć pod osobny wyłącznik różnicowo prądowy. Daje to wtedy o wiele więcej bezpieczeństwa w porównaniu z zastosowaniem jedynie jednego wyłącznika, np. Gdy ktoś będzie "majstrował" przy gnieździe elektrycznym na zewnątrz domu i doprowadzi do zadziałania zabezpieczenia - nie zostanie wyłączone zasilanie w całym domu.
 • Pierwszy sekcja to specyficzne najważniejsze urządzenia w domu, które muszą być włączone cały czas, np. piec, alarm, wentylacja mechaniczna, lodówka itp. Wszystkie podłączyć pod osobny wyłącznik różnicowo prądowy. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż awaria innego urządzenia domowego nie zakłóci pracy tych najważniejszych.
 • Druga to pomeszczenia mokre oraz zasilanie na zewnątrz, np. łazienka, gniazda i oświetlenie zewnętrzne, garaż.
 • Trzecia ewentualnie czwarta to pozostałe urządzenia i oświetlenie domowe.
 • Do każdego przewodu w rozdzielni koniecznie należy nakleić etykietę. Ułatwi to identyfikację ewentualnych awarii jak również przyda się przy jakiejkolwiek późniejszej reorganizacji.